The Team

Senior Management

Scot Owen

Centre Manager
Rheolwr y Ganolfan

Office Staff

Mandy Jones

Senior Exhibition and Events Officer
Uwch Swyddog Arddangosfa a Digwyddiadau

Claire Evans

Senior Education Officer
Uwch Swyddog Addysg

Cerian Kassam

Education Officer
Swyddog Addysg

Simon Brown

Marketing Assistant
Cynorthwyydd Marchnata

Hannah Marubbi

Projects and Fundraising Coordinator
Cydlynydd Prosiectau a Chodi Arian

Dawn Pavey

Projects and Fundraising Coordinator
Cydlynydd Prosiectau a Chodi Arian

Charlie Craig

Centre Administration Assistant
Cynorthwyydd Gweinyddol y Ganolfan

Sian Doig

Sales Team Member
Aelodo’r Tîm Gwerthu

Amanda Monks

Sales Team Member
Aelodo’r Tîm Gwerthu