Dafydd

CYMRAEG — 
Helo fy new i yw Dafydd. Rwyf yn gyflwynydd yn Techniquest Glyndŵr. Rwyf wrth fy modd yn cael y cyfle i gyflwyno sioe neu roi help llaw mewn gweithdy mewn ysgolion neu yn y ganolfan ei hun.

Mae cerddoriaeth yn ddiddordeb mawr i mi. Rwyf yn aelod o Gôr Meibion Bro Aled yn Llansannan ac wedi cael y cyfle i fod yn rhan o gynhyrchiad gan Opera Cenedlaethol Cymru. Cefais y cyfle hefyd i fod yn rhan o Gôr Yr Eisteddfod yn Eisteddfod genedlaethol yn Ninbych 2013. Rwyf wrth fy modd yn canu lle bynnag yr ydwyf.

ENGLISH -
Hello my name is Dafydd. I am a Science Communicator at Techniquest Glyndŵr. I thoroughly enjoy having the opportunity to present a show or help out in a workshop at a school or in the centre.

Music is also a main passion of mine, I am a member of Bro Aled Male Voice Choir in Llansannan and have had the opportunity to be part of a production by Welsh National Opera. I also had the opportunity to be Part of the National Eisteddfod choir for the National Eisteddfod in Denbigh 2013. I enjoy singing wherever I am.