The Team

Behind The Scenes Staff

Scot Owen

Centre Manager
Rheolwr y Ganolfan

Mandy Jones

Senior Exhibition and Events Officer
Uwch Swyddog Arddangosfa a Digwyddiadau

Claire Evans

Senior Education Officer
Uwch Swyddog Addysg

Katie Williams

Business Development and Stakeholder Engagement Officer
Swyddog Datblygu Busnes ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Dawn Pavey

Projects and Fundraising Coordinator
Cydlynydd Prosiectau a Chodi Arian

Ollie Williams

Marketing & Digital Communications Coordinator
Gydlynydd Marchnata a Chyfathrebu Digidol

Hannah Marubbi

Projects and Fundraising Coordinator
Cydlynydd Prosiectau a Chodi Arian

Charlotte Cooper

Centre Administration Assistant
Cynorthwyydd Gweinyddol y Ganolfan

Cerian Kassam

Education Officer
Swyddog Addysg

Simon Brown

Marketing Assistant
Cynorthwyydd Marchnata

Sian Doig

Sales Team Member
Aelodo’r Tîm Gwerthu

Clare  Gard

Sales Team Member
Aelodo’r Tîm Gwerthu