The Team

Behind The Scenes Staff

Scot Owen

Centre Manager
Rheolwr y Ganolfan

Mandy Jones

Senior Exhibition and Events Officer
Uwch Swyddog Arddangosfa a Digwyddiadau

Claire Evans

Senior Education Officer
Uwch Swyddog Addysg

Katie Williams

Business Development and Stakeholder Engagement Officer
Swyddog Datblygu Busnes ac Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

Dawn Pavey

Projects Officer

Swyddog Prosiectau

Ollie Williams

Marketing & Digital Communications Coordinator
Gydlynydd Marchnata a Chyfathrebu Digidol

Charlotte Cooper

Centre Administration Assistant
Cynorthwyydd Gweinyddol y Ganolfan

Cerian Kassam

Education Officer
Swyddog Addysg

Josh

Digital Media Assistant

Cynorthwyydd Cyfryngau Digidol

Sian Doig

Sales Team Member
Aelodo’r Tîm Gwerthu

Clare  Gard

Sales Team Member
Aelodo’r Tîm Gwerthu